Drukuj

zawodowcyUrząd Marszałkowski w Olsztynie pozytywnie ocenił i przyjął do realizacji wniosek projektu pn. „Zawodowcy na start” złożony przez ZSZ im. St. Staszica i CKU w Ostródzie. W ramach projektu 100 uczniów oraz 10 nauczycieli szkoły skorzysta z różnych kursów pozwalających poszerzyć umiejętności i zainteresowania zawodowe.

Projekt przewiduje 150 godzin płatnych staży i praktyk zawodowych u pracodawców skierowanych do uczniów i nauczycieli. Z projektu skorzystać będą mogli uczniowie kształcący się w takich kierunkach jak: technik logistyk, technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich, sprzedawca, kucharz, fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych. Celem staży jest podniesienie kompetencji zawodowych, umożliwienie praktycznego zastosowania nabytej wiedzy szkolnej, doskonalenie umiejętności współpracy w zawodowym zespole oraz wyrabianie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.

Projekt przewiduje następujące kursy kierowane do młodzieży:

• operator wózków jezdniowych podnośnikowych,
• VCC Logistyk spedytor,
• programowanie robotów,
• operator bezzałogowych statków powietrznych,
• obsługa kas fiskalnych (bezdotykowych),
• rysunek odręczny w architekturze krajobrazu, tworzenie wizualizacji do projektu zagospodarowania terenu (Autodesk 3D Studiom Max), rysunek techniczny w architekturze krajobrazu,
• nowe trendy w sztuce fryzjerskiej,
• zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem.
oraz kursy zaplanowane dla nauczycieli:
• operator wózków jezdniowych podnośnikowych,
• komputer i internet w zawodach technicznych,
• inżynieria projektowania komputerowego 2 D i 3D,
• programowanie robotów.
 
Źródło informacji: ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie