Drukuj

frontProjekt pn. „ZAINWESTUJ W SIEBIE" skierowany jest do młodzieży klas Technikum ZSZ im. S. Petofi. Jego celem jest podniesienie kompetencji, w tym umiejętności zawodowych uczniów poprzez szkolenia, kursy i staże zawodowe, a także intensyfikacja współpracy szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami.

 
 
 
 
Uczniowie już od stycznia będą mieli możliwość korzystania z następujących rodzajów wsparcia:

• kurs ECDL, CAD;
• kurs z asertywności - dla zawodu technik informatyk;
• kurs mała księgowość;
• zarządzanie czasem – dla zawodów technik ekonomista i technik handlowiec;
• kurs barman - barista, kurs autoprezentacji – dla zawodów technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych;
• kurs animator czasu wolnego – dla zawodu technik obsługi turystycznej.

Każdy z uczestników weźmie także udział w bezpłatnych kursach: prawa jazdy kat. B oraz TOEIC (kurs języka angielskiego). Zakończenie projektu planowane jest na sierpień br.

W okresie od września do czerwca 2018 r. w „Ekonomiku” realizowany będzie kolejny, podobny projekt również skierowany do uczniów klas technikum.

Obydwa przedsięwzięcia finansowane są z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego. Ich łączna wartość przekracza 830 000,00 zł.

Źródło informacji: ZSZ im. S.Petofi
Adiustacja: Bartosz Brzozowski