Drukuj

frontUczniowie klas zawodowych, a zarazem uczestnicy Hufca Pracy 14-10, w dniu 10 stycznia 2017 r. mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami Związku Piłsudczyków. Zaproszeni goście przybliżyli młodzieży główne aspekty działalności Związku Piłsudczyków, a także przedstawili podejmowane przez organizację przedsięwzięcia, których celem jest m.in. pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych oraz krzewienie wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny.

 
Gośćmi ‘Staszica’ byli: przewodniczący płk Waldemar Ziarek oraz zastępca, kombatant, a także były żołnierz AK mjr Stanisław Brodacki, działający w oddziale terenowym Związku Piłsudczyków w Olsztynie.
 
Źródło informacji: Krzysztof Świątek
Adiustacja:Błażej Banaszkiewicz
Autor zdjęć: Biblioteka ZSZ i CKU

1
1
1