Drukuj

dyskusja i prowadzacyTak – ale z umiarem – do takiego wniosku doszli uczniowie w ‘Staszicu’ po szkolnej debacie na temat: „Internet rzetelnym źródłem wiedzy o świecie i
ludziach”.

Szkolną debatę uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali w ramach realizacji projektu ‘Szkoła Cyfrowo Bezpieczna’. Odbyła się ona w świetlicy w czwartek – 16 marca 2017 r. Wzięli w niej udział zarówno uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, jak i Technikum. Uczniowie przedstawiali różnorodne argumenty i przykłady świadczące o pozytywnych i ujemnych stronach tego medium. Dyskusja przebiegała w gorącej, ale kulturalnej atmosferze. Włączyła się w nią cała publiczność zgromadzona w świetlicy. Na koniec odbyło się głosowanie, którego celem było wyłonienie grupy z najbardziej przekonującymi argumentami. Zwyciężyli uczniowie przedstawiający pozytywne cechy Internetu, jako źródła rzetelnej wiedzy o świecie i ludziach.

1
1

 

Autor informacji: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
Autor zdjęć: Biblioteka Szkoły