Drukuj

frontIntensywna praca uczniów technikum „Staszica” i wsparcie nauczycieli, zaowocowały bardzo dobrymi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zdawanymi w sesji zimowej. Uczniowie ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie zawsze zdawali egzaminy zawodowe na dobrym i bardzo dobrym poziomie. W roku szkolnym 2015/16 zdanym egzaminem mogło się pochwalić 100% mechaników pojazdów samochodowych, sprzedawców, fryzjerów, techników usług fryzjerskich, opiekunów medycznych…

Tegoroczne wyniki również nie zawiodły oczekiwań – w zawodzie technik mechanik, 100% uczniów zdało egzamin praktyczny, dyplomy technika odbierze 100% uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich. Technik logistyk to zawód, w którym wyniki co prawda nie sięgnęły górnego pułapu ale są porównywalne ze zdawalnością w okręgu i kraju.

Aby otrzymać dyplom technika w wybranym zawodzie, uczeń w ciągu swej czteroletniej nauki musi zdać egzamin z dwóch lub trzech kwalifikacji - w zależności od nauczanego zawodu. Należy podkreślić fakt, iż zdanie tzw. egzaminu zawodowego jest znacznie trudniejsze niż zdanie matury ponieważ progi jego zdawalności są znacznie wyższe niż „maturalne 30%” - z części pisemnej trzeba uzyskać minimum 50%, a z części praktycznej aż 75%!
 
Autor tekstu: Małgorzata Kierozalska