Drukuj

CertyfikatW bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica i CKU wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła –Bezpieczny Uczeń” i uzyskali certyfikat „Bezpieczna Szkoła +”. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad realizacją tego programu sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. Nasze działania obejmowały kilka obszarów, a jednym z nich była poprawa bezpieczeństwa młodzieży w cyberprzestrzeni. W czasie spotkań, debat i innych akcji wskazaliśmy na sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu, a adresatami naszych działań byli nie tylko uczniowie, którzy sami opracowali zasady bezpiecznego korzystania z sieci, ale także rodzice.

Kolejnym obszarem realizowanym w ramach tego programu było kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły - młodzież i słuchacze biorą aktywny udział w pracach szkolnego wolontariatu, pomagając tym samym rówieśnikom i innym potrzebującym z środowiska lokalnego. Organizowane były także spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Służby Celnej czy też pracownikami Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Prelekcje zaproszonych gości zwróciły uwagę uczniów i słuchaczy na zagrożenia jakie czyhają na nas każdego dnia.

Te i wiele innych działań prowadzonych w szkole buduje jej dobrą atmosferę. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki właśnie zakończonej ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Jednym z obszarów poddanych ocenie był właśnie klimat panujący w szkole, który okazał się w ocenie uczniów i ich rodziców być przyjazny uczniowi.

Zapraszamy do „Staszica”!

Autorzy tekstu – Małgorzata Kierozalska, Krzysztof Świątek