Drukuj

przemwienie starosty ostrdzkiego13 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej . Na uroczystym apelu w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi spotkali się nauczyciele, zaproszeni goście, uczniowie oraz pracownicy administracji.

W pierwszej części uroczystości głos zabrał dyrektor Henryk Rybacki, który podziękował wszystkim zgromadzonym za wysiłek włożony w edukację, podkreślił jej wartość oraz złożył życzenia wytrwałości w wykonywaniu obowiązków. Następnie odczytał listy z życzeniami od Kuratora Oświaty i Przewodniczącej Rady Rodziców. Do życzeń przyłączyli się zaproszeni goście: Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie ppłk Adam Basak oraz I-szy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztof Bilicki. W swych wypowiedziach podkreślili znaczenie nauki i nauczycieli w życiu każdego człowieka. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Jaszczołt w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyła życzenia pedagogom. W dalszej części spotkania dyrektor Henryk Rybacki odczytał nazwiska nauczycieli wyróżnionych i wręczył nagrody pedagogom szczególnie zaangażowanym w rozwój placówki oraz pracownikom administracji i obsługi. Następnie nagrodził uczniów, którzy wyróżnili się wysokimi wynikami w nauce oraz osiągnięciami sportowymi .
 
1
1
1

Data: 17.10.2017 r.
Tekst: Agata Bołba
Foto: Ewa Trzebiatowska- Maciejko