Drukuj

wychowankowie klas i szych11 października internacka starszyzna zorganizowała uroczyste Przywitanie Wychowanków Klas I- szych. „Młodzi” musieli przejść grę terenową „Poznaj swój internat”, aby wpisać się do grona społeczności internackiej.

Otrzęsiny w tym roku szkolnym miały charakter gry terenowej. Było to osiem konkurencji umiejscowionych w różnych częściach internatu, a ukończenie każdej z nich dawało jedną literę do hasła, którego to rozwiązanie zaliczało grę.
Hasłem gry było słowo „survival”, które ułożyły wszystkie grupy. Przy wspólnej kolacji wszyscy wypowiedzieli słowa uroczystej przysięgi
 
1
1
1
1
1
 
Tekst : A. Kołodziejska
Foto: A. Kołodziejska, D. Muchowska, A. Odolińska, Ż. Bobkowska, N. Szulc, N. Mioskowska.