Drukuj

nauczyciele podczas spotkaniaW dn. 24-26.10.2017 r. nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi gościli w Varnsdorf. To pierwsza wizyta partnerska w ramach Erasmus+, podczas której ustalone zostały zasady współpracy szkół z Czech, Litwy i Polski.

Projekt ,,Mini-companies at Secondary Schools” działa od września 2017 r. pomiędzy Wyższą Średnią Szkołą Zawodową w Vansdorf, Wileńską Szkołą Techniki, Biznesu i Rolnictwa w Wilnie oraz ZSZ im. S. Petöfi.

Projekt koncentruje się na planowaniu, założeniu i prowadzeniu przez uczniów partnerskich szkół mini przedsiębiorstw w branży turystycznej. Założone symulacyjne biura podróży przygotują 5 dniowe wizyty w swoim kraju, podczas których gospodarze zapoznają gości z atrakcjami regionu, działającymi instytucjami turystycznymi oraz porównają działalność mini przedsiębiorstw. W ramach projektu odbędą się trzy wizyty turystyczne, w których w każdym kraju będzie uczestniczyło 30 osób.
Celem jest pogłębienie wiedzy o biznesie, poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w partnerskich krajach, przygotowanie młodzieży do rozmowy w języku angielskim z klientem, poznanie zagadnień ekonomii, handlu, turystyki, kultury odwiedzanego kraju. Porównane zostaną programy nauczania przedmiotów turystycznych, powstanie poradnik metodyczny do prowadzenia mini przedsiębiorstw, a młodzież opracuje słowniczek zwrotów turystycznych w języku czeskim, litewskim, polskim i angielskim.
 
1
1
 
Data: 31.10.2017 r.
Tekst i foto: M. Bunalska