Drukuj

młodziez przed uczelniąNa to pytanie mogli sobie odpowiedzieć ekonomiści z klasy IV TE Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie, którzy 17 października 2017 r. udali się na Wydział Matematyki i Informatyki UW-M w Olszynie.

Uczniowie uczestniczyli wykładzie w ramach projektu „ Spotkania z matematyką”. Temat wykładu to : „Analityk finansowy- matematyka w zarządzaniu ryzykiem i prognozowaniu ekonomicznym”. Uczestnicy wykładu zostali zapoznani z instrumentami stosowanymi przez analityków finansowych. Prowadzący scharakteryzował zawód analityka finansowego, jednocześnie zachęcając młodzież do rozwijania się w kierunkach pokrewnych matematyce.

klasa podczas wykładu

Data: 31.10.2017 r.
Teksy i foto: E. Lipniewicz- Wątła, K. Kijewska