Drukuj

wspólne zdęcie przy statku am w gdyniRealizacja projektu zakładała utworzenie nowego profilu kształcenia zawodowego pn. technik żeglugi śródlądowej. Powołanie do życia nowego kierunku zawodowego wynikało z zapotrzebowania regionalnego rynku pracy oraz z potrzeby doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących ten przedmiot nauczania. Podsumowanie projektu odbyło się w styczniu 2018, a jego celem było rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie w roku szkolnym 2017/2018.

Zawód technika żeglugi śródlądowej wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego – Ekonomię Wody. Projekt obejmował dwa zadania: doposażenie oraz doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez kurs i staż zawodowy. W jego ramach został finalnie utworzony nowy kierunek - Technik żeglugi śródlądowej. Szkoła pozyskała nowe pracownie i sprzęt do kształcenia w tym zawodzie: pracownia nawigacji i locji, pracownia językowa, pracownia mechaniczna. Wartość projektu to: 431 969,56 zł.
 
Data: 4.02.2018 r.
Tekst: Maja Kurdziel
Adjustacja: H. Kropidłowski
Foto: Tomasz Kopylec

 

1
1
1