sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

frontDo egzaminu na nauczyciela mianowanego z naszego powiatu przystąpiło w bieżącym roku 24 nauczycieli. Wszyscy przystępujący zdali egzamin pozytywnie. 26 sierpnia 2015 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu ostródzkiego.

Przed wręczeniem aktów nadania stopnia awansu nauczyciele złożyli ślubowanie w obecności Wicestarosty - Edmunda Winnickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie - Wojciecha Palińskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Bożeny Janowicz oraz członków zarządu powiatu. Po wręczeniu aktów nadania stopnia awansu zawodowego Wicestarosta Edmund Winnicki pogratulował wszystkim nauczycielom, życząc samych sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Po wygłoszeniu roty ślubowania:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie”,

stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

- Joanna Waszkiewicz – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Magdalena Moszczyńska - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Katarzyna Kruszewska - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Anna Lewandowicz – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Joanna Rodziewicz – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Beata Synowiec – nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Tomasz Urbanowicz - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Marzena Kopczyńska - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Michał Maj - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Małgorzata Giemza – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie,
- Monika Kipiel - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie,
- Ksiądz Krzysztof Pleskot – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu,
- Magdalena Jabłońska – nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych w Morągu,
- Alicja Pieńkowska - nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych w Morągu,
- Łukasz Zaleski - nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych w Morągu,
- Olga Byk-Wienc – nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Agnieszka Glonek-Korczakowska - nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Alicja Siemianowicz - nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Kamil Ruciński - nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Anna Żukowska – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica i CKU w Ostródzie,
- Marzena Giziewska – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie,
- Krystyna Młynarczyk - nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie,
- Monika Kosińska – nauczyciel w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie,
- Ewelina Tańska – nauczyciel w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

1
1
1

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo ranking 2015

  zwiazek powiatow

WARMIA

zlot

szesnastka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. RODO Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Ostródzie na swoich stronach internetowych i społecznościowych oraz w drukowanych publikatorach umieszcza zdjęcia oraz materiały filmowe, dokumentujące różnego rodzaju imprezy i wydarzenia publiczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, społeczne itp., dotyczące realizacji przez Powiat Ostródzki jego zadań i projektów, na których uwidaczniane są wizerunki osób uczestniczących w takich wydarzeniach.
Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i spoczywający na Starostwie Powiatowym w Ostródzie (jako administratorze przetwarzającym dane osobowe obejmujące wizerunek osób fizycznych) obowiązek przetwarzania takich danych osobowych zgodnie z prawem, informujemy, że przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do administratora z żądaniem usunięcia każdego materiału, na którym został utrwalony Państwa wizerunek lub jego zmodyfikowania w kierunku uniemożliwiającym Państwa identyfikację, jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na jego przetwarzanie i przechowywanie. Z żądaniem takim możecie Państwo zwrócić się listownie lub drogą elektroniczną na adresy powszechnie dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Ostródzie.