Drukuj

front15 października 2015 r. w Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się spotkanie poświęcone przedstawieniu raportu o stanie oświaty w Powiecie Ostródzkim, będącego częścią opracowywanej „Strategii Edukacyjnej Powiatu Ostródzkiego na lata 2016 - 2023”. Wynikające z niej cele oraz działania będą służyć stworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju młodych ludzi, podnoszenia atrakcyjności kształcenia i powiazaniu edukacji z rynkiem pracy.

Wielką wartością prac nad Strategią jest zjednoczenie wokół problemów i rozwoju edukacji środowisk edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Wicestarosta Edmund Winnicki, Skarbnik Bożena Szewczyk, Radni Powiatu Ostródzkiego, członkowie zespołu opracowującego strategię, dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy, uczniowie, rodzice i przedsiębiorcy. W trakcie spotkania nastąpiło przekazanie Staroście Ostródzkiemu Andrzejowi Wiczkowskiego dokumentu stanowiącego Raport o stanie oświaty w Powiecie Ostródzkim.

Zgodnie z harmonogramem prac nad „Strategią Edukacyjną Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2023” , kolejnym etapem było przygotowanie diagnozy obecnego stanu oświaty powiatu ostródzkiego, a następnie opracowanie na jej podstawie Raportu.

Raport z diagnozy stanu oświaty w powiecie ostródzkim został przedstawiony przez panią Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Zawarto w nim nie tylko słabe strony, lecz także liczne walory szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu ostródzkiego.

Na zakończenie spotkania odbył się drobny poczęstunek przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie.
 

Data upowszechnienia tekstu: 23.10.2015r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Anna Żebrowska, Arkadiusz Krajzewicz
Autor zdjęć: Anna Brzozowska

1
1
1
1