Drukuj

wstazkaKażdego roku w październiku, społeczność Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie aktywnie włącza się w działania na rzecz walki z rakiem piersi i szyjki macicy w ramach Ogólnopolskiej Akcji Informacyjnej „Różowa wstążeczka”. 20 października br., w myśl hasła „Szkoła na różowo” nauczyciele i uczniowie szkoły zaakcentowali swoim ubiorem pełną solidarność z akcją.

Wychowawcy klas w ramach przedmiotu godzina z wychowawcą przeprowadzili dla swoich wychowanków zajęcia edukacyjne nt. Profilaktyki raka piersi. Pani Maria Kropidłowska - pedagog szkolny zorganizowała spotkanie dla klas trzecich z pracownikami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie - Panią Anną Ziółkowską i Panem Arturem Guzewiczem, którzy mówili nt. profilaktyki raka piersi i szyjki macicy oraz sposobów walki z tą chorobą.

Społeczność szkolna miała możliwość wzbogacenia wiedzy o materiał zaprezentowany w gazetce wyeksponowanej na korytarzu szkolnym - „Uwaga - problem”.

W ramach kampanii rozdawane były materiały informacyjne w formie ulotek dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, m.in. podczas zebrania z rodzicami.
 
Oryginalnym pomysłem promocyjnym była degustacja ciasteczek w kształcie wstążeczek, wypieczonych przez uczniów klasy III ŻUG pod opieką Pani Izabeli Sędackiej.
 
Celem prowadzenia edukacji prozdrowotnej na temat raka piersi i szyjki macicy w szkole jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości młodych kobiet na rzecz podejmowania odpowiednich działań, m.in. nawyku samokontroli piersi, konsultacji z lekarzem czy badań cytologicznych. Stąd działania o charakterze cyklicznym i nie ograniczającym się jedynie do października - miesiąca walki z rakiem.
 
Data upowszechnienia tekstu: 23.10.2015r.
Autor informacji i zdjęćJoanna Nowakowska - Prześniak
1
1
1