Drukuj

2

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, które odbyły się w piątek, 4 grudnia 2015 r., o godz. 11.00 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie stały się okazją do podziękowań wolontariuszom. Podziękowania, w imieniu Andrzeja Wiczkowskiego Starosty Ostródzkiego, na ręce opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu w formie dyplomu oraz upominku, złożyli: pani Grażyna Ostas - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Ostródzie i pan Antoni Smolak - Członkek Zarządu Powiatu w Ostródzie.

Spotkanie uświetnił występ grypy teatralnej „GRiM” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Szymanowie, która przygotowała spektakl pt. „Mimo wszystko”. Dodatkową atrakcją uroczystości były warsztaty rękodzieła przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Miłakowie oraz Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Ostródzie. Wolontariusze wraz z wychowankami w/w ośrodków wykonali bombki, kartki, stroiki świąteczne, pierniki. Wspólnie wykonane ozdoby świąteczne będą doskonałymi prezentami, które wraz z niesioną pomocą i uśmiechem wolontariuszy dotrą do ich podopiecznych w wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia.


W uroczystości udział wzięli również: Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. organizacji pozarządowych, Elżbieta Mierzyńska - przedstawiciel Biura Dialogu Społecznego i Porządku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego, Jolanta Dakowska Warmińsko – Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu, Zbigniew Zabłocki - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji Rady Powiatu w Ostródzie, Jolanta Górecka - Sekretarz Gminy Łukta, Bożena Janowicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz wolontariusze.

Data upowszechnienia tekstu: 08.12.2015r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Anna Żebrowska
Autor zdjęć: 
Arkadiusz Krajzewicz

1
1
1
1
1
1