Drukuj

3Uczniowie klas „technik informatyk” i klas liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym i policyjnym Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie uczestniczyli w wykładach przeprowadzonych przez wykładowców z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) z Warszawy. Goście z WAT-u przebywali w ZSZ 14 stycznia 2016 r. Spotkanie to odbyło się w ramach współpracy pomiędzy WAT w Warszawie i naszą szkołą.

 
 
Wykłady dotyczyły takich dziedzin jak:
• Cybernetyka: Czy sieci rządzą światem? Od fizyki do informatyki;
• Elektronika: Zrozumieć rzeczywistość – półtora wieku równań Maxwella;
• Mechanika: Symulacje komputerowe współczesnym narzędziem XXI wieku;
• Nowe technologie i chemia: Mieszaniny pirotechniczne w technice wojskowej i cywilnej, wykład z pokazem;
• Inżynieria lądowa i geodezja: Zdjęcia lotnicze i satelitarne - cywilne i wojskowe aspekty wykorzystania.
 
Odbyły się one w różnych salach szkoły, a uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda sposób przekazywania wiedzy na wyższej uczelni oraz zdobyć ciekawe informacje dotyczące rozwoju nauki i techniki. Zorganizowano także wystawę o kierunkach kształcenia i ofercie edukacyjnej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a uczniowie szkoły mogli się z nią zapoznać i dowiedzieć od gości jak zorganizowane są studia na uczelni i rekrutacja w przyszłym roku akademickim. Kierownikiem grupy wykładowców był płk. mgr inż. Wiesław Szczygielski.
 
Data upowszechnienia tekstu: 19.01.2016 r.
Osoba, która dostarczyła tekst: ZSZ im. S. Petöfi
Autor zdjęć: ZSZ im. S. Petöfi
 
1
1
1