Drukuj

frontZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu jest w trakcie realizacji własnego projektu unijnego pt. „Obsługiwałem czeskiego smakosza - praktyki morąskich gastronomów w praskich restauracjach”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”.

W dniach 10.04-23.04.2016 r. piętnastu uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych (z klas II i III TW) wyjedzie do Pragi. Odbędą tam praktyki zawodowe w restauracjach, zwiedzą Pragę i jej okolice, a także zdobędą dokument Europass Mobilność.

Projekt trwa rok, po upływie którego Szkoła ma nadzieję ponownie realizować własny projekt unijny - przed miesiącem złożyła następny wniosek o wyjazd uczniów na praktyki zagraniczne.

Osoba, która dostarczyła tekst i zdjęcia: Halina Pasternacka

galeria