Drukuj

629 czerwca br. w Centrum Konferencyjno–Targowym EXPO ARENA w Ostródzie odbyła się uroczysta konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Podczas tego spotkania prelegenci wygłosili wykłady z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od nikotyny, w tym - na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z tego nałogu oraz sposobów walki z nim, a także - profilaktyki zapobiegania chorobom układu oddechowego. W wydarzeniu uczestniczyli, m.in., przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu ostródzkiego, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Ostródzie, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych, przedstawiciele szkół z terenu powiatu, środowisk lekarskich i pielęgniarskich, a także mieszkańcy powiatu.  Podczas konferencji, obecnym zostały przybliżone założenia, cele i główne zagadnienia, na których opiera się realizowany przez Powiat Ostródzki projekt. Szczegółowo omówione zostały również badania. jakie mieszkańcy Powiatu Ostródzkiego mogą wykonać bezpłatnie.
 
Materiały z konferencji:

1. Prezentacja projektu „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”,
2. Wykład - potencjalne zagrożenia wynikające z uzależnienia od nikotyny,
3. Wykład - profilaktyka zapobiegania chorobom układu oddechowego związanym z uzależnieniem od nikotyny,
4. Wykład – sposoby walki z uzależnieniem od nikotyny.
 

Autor: Piotr Szerszeń
Data: 14 lipca 2015 r.

1
1
1
1
1
1