Drukuj

Horyzont 2020Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie: „Możliwości finansowego wsparcia MŚP w programie Horyzont 2020, czyli jak zdobyć 50 tyś. euro i znacznie więcej”.

Termin spotkania: 21 września br. (piątek)
Rozpoczęcie: godzina 10.00
Miejsce: Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia”, sala 2A
ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn – Kortowo

Spotkanie skierowane jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe są konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Program spotkania oraz rejestracja dostępne są na stronie http://www.uwm.edu.pl/rpk/node/567.

Liczba miejsc ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.