Drukuj

logo sosw milakowoUczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Miłakowa po wakacjach rozpoczynają realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” pt. "Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń – zajęcia edukacyjne dla uczniów SOSW w Miłakowie".

Celem projektu jest kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole oraz poza nią, a także edukacja z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Spośród 43 wniosków do realizacji projektu organizator wytypował jedynie 8, a wśród nich znalazł sie wniosek uczniów SOSW w Miłakowie. W projekcie uczestniczyć będzie 30 uczniów tej placówki, którzy realizować będą zajęcia w 7 grupach. W ramach działań projektowych zorganizowane zostaną, m.in., wycieczki rowerowe, spotkania z socjoterapeutą i psychologiem oraz zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, które poprowadzą przedstawiciele policji oraz straży pożarnej, demonstrując m.in., pokaz akcji ratowniczej na drodze. W trakcie realizacji zajęć zostanie zorganizowany konkurs z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wezmą w nim udział uczniowie ośrodków szkolno wychowawczych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Jednym z zadań konkursu będzie przygotowanie krótkiej scenki teatralnej o tematyce bezpiecznego poruszania się po drogach.

Patronat nad turniejem objęli: Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski i Radny Rady Powiatu V Kadencji - Pan Zbigniew Zabłocki.
 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

data utworzenia: 24.09.2015 r.
autor: Waldemar Przybysz