Drukuj
Wiczkowski Andrzej  - Przewodniczący - Starosta Ostródzki
Winnicki Edmund  - Wiceprzewodniczący - Wicestarosta
Kacprzyk Jan  - Członek Zarządu Powiatu
Strzylak Piotr  - Członek Zarządu Powiatu
Pec Cezary  - Członek Zarządu Powiatu