Drukuj
 bip maly WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

 GŁÓWNE ZADANIA:

  • Wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie dokumentacji technicznej.
  • Wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
  • Przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 WYKAZ PRACOWNIKÓW:

  • Rosiński Edward - 642 98 21 - Naczelnik Wydziału - pok. 333
  • Ruciński Daniel - 642 98 18 - Inspektor - pok. 335
  • Grotowski Aleksander - 642 98 18 - Inspektor - pok. 335