Drukuj
bip_maly.png WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

GŁÓWNE ZADANIA:

  • Tworzenie, prowadzenie i gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • Zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
  • Prowadzenie bazy danych dotyczących zgłoszonych i uzgodnionych w ramach  Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej projektów w zakresie ewidencji uzbrojenia.

WYKAZ PRACOWNIKÓW

  • Hordejuk Krzysztof - 642 98 29 - Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy - pok. 337
  • Gruszecki Wojciech - 642 98 24 - Geodeta - pok. 313
  • Dumiński Akradiusz - 642 98 24 - Geodetapok. 313
  • Pielak Bartosz - 642 98 22 - Starszy Geodeta - pok. 314
  • Włodarczyk Katarzyna - 642 98 22 - Geodeta - pok. 314
  • Jaksina Magdalena - 642 98 05 - Geodeta - pok. 315
  • Bonk Krzysztof - 642 98 05 - Geodeta - pok. 315