Drukuj

bip_maly.png  WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I EWIDENCJI GRUNTÓW 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
 • Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu i Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, sprzedaży, dzierżaw, najmu i użyczenia.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów oraz udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.

WYKAZ PRACOWNIKÓW:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda

 • Standara Marek - 642 98 33 - Naczelnik Wydziału - pok. 322
 • Baniewska Danuta - 642 98 34 - Inspektor - pok. 323
 • Nowicka Lidia - 642 98 56 - Inspektor - pok. 325
 • Ignatjuk Mariusz - 642 98 51 - Podinspektor - pok. 324
 • Jankowska Iwona - 642 98 56 - Inspektor - pok. 325
 • Pełech Beata - 642 98 35 - Podinspektor - pok. 321
 • Gapa Anna - 642 98 35 - Geodeta - pok. 321
 • Pajdak Katarzyna - 642 98 37 - Podinspektor - pok. 320
 • Ankowska Anna - 642 98 37 - Geodeta - pok. 320
 • Kosiniak Olga - 642 98 38 - Geodeta (wypisy i wyrysy ewidencji gruntów) - pok. 331
 • Koszczał Aleksandra - 642 98 35 - Geodeta - pok. 321

 Wykaz pracowników oddziału w Morągu

 • Milewski Ireneusz - 757 29 78 - Podinspektor - pok. 9
 • Ciok Eugeniusz - 757 42 44 - Podinspektor - pok. 5