Drukuj
bip maly WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, magazynowania i transportu odpadów.
 • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.
 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin, Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw z zakresu geologii, górnictwa oraz wydobywania kopalin pospolitych.
 • Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
 • Obsługa środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYKAZ PRACOWNIKÓW:

 • Janiak Jan - 642 98 39 - Naczelnik Wydziału - pok. 426
 • Kukliński Marcin - 642 98 75 - Inspektor - pok. 424
 • Koperkiewicz Sylwia - 642 98 76 - Inspektor - pok. 425
 • Szcześniak Michał - 642 98 25 - Inspektor - pok. 424
 • Merda Paweł - 642 98 74 - Inspektor - pok. 429
 • Urbanowicz Aneta - 642 98 69 - Podinspektor - pok. 424
 • Bazydło Anna - 642 98 14 - Inspektor - pok. 423