Drukuj

logo rysNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu RYŚ. Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Program promuje ideę energooszczędności w gospodarstwach domowych, ma również na celu podnoszenie świadomość ekologicznej polskich rodzin. Narodowy Fundusz ma nadzieję, że wdrożenie programu Ryś wpłynie na rozwój rynku dostawców urządzeń i usług oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.
 
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.
 
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła. Finansowane są następujące prace remontowe:
 
Grupa I. Prace termoizolacyjne
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych;
2. Ocieplenie dachu / stropodachu;
3. Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
4. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.
 
Grupa II. Instalacje wewnętrzne
1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
2. Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 
Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej
1. Instalacja kotła kondensacyjnego;
2. Instalacja węzła cieplnego;
3. Instalacja kotła na biomasę;
4. Instalacja pompy ciepła;
5. Instalacja kolektorów słonecznych.
 
Więcej informacji o programie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/informacje-o-programie/
 
Źródło informacji: Piotr Szerszeń