Drukuj

logo wfosigwWojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej rozpoczął realizację Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Ministerstwem Energetyki a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczynamy realizację Projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

W związku z tym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie, podobnie jak Instytucje w pozostałych 15 województwach, inicjuje system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Zespół Doradców Energetycznych udziela nieodpłatne usługi w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, skierowane do: sektora publicznego - w tym gmin, przedsiębiorstw i sektora mieszkaniowego - w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Przedmiotowy Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

Najistotniejsze działania zaplanowane w ramach Projektu obejmują:
- szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
- wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
- doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
- wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
- budowę platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej
 
 Źródło informacji: Piotr Szerszeń
loga