Drukuj

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach: Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw". Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Nabór wniosków od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. Więcej informacji o konkursie tutaj.

 
Data upowszechnienia tekstu: 05 .11.2015r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Marta Kopańko-Zalewska