Drukuj

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.3 POIR „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych" do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w dniach od 30 listopada 2015r. do 9 grudnia 2016 r.

Spotkanie odbędzie się dnia 25.11.2015 r. w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR - Millenium Plaza 15 p., Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest od adresem http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-3-po-ir-25-11-2015-r-warszawa

Data upowszechnienia tekstu: 20.11.2015r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Marta Kopańko-Zalewska