Drukuj

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej" do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w dniach od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Na spotkaniu omówione zostaną zasady ubiegania się i otrzymania wsparcia na uzyskanie lub realizację ochrony własności przemysłowej poza granicami RP oraz sposobów wypełniania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu LSI. Dodatkowo tematem szkolenia będzie omówienie zasad wynikających z umowy o dofinansowanie, mających wpływ na prawidłową realizację projektu.

Spotkanie odbędzie się dnia 09.12.2015 r. w Centrum Szkoleniowym Chmielna, ul. Chmielna 132/134, Warszawa.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-4-po-ir-09-12-2015-r-warszawa

Data upowszechnienia tekstu: 03.12.2015r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Marta Kopańko-Zalewska