Drukuj

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej" do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w dniach od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Na spotkaniu omówione zostaną zasady ubiegania się i otrzymania wsparcia na uzyskanie lub realizację ochrony własności przemysłowej poza granicami RP oraz sposobów wypełniania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu LSI. Dodatkowo tematem szkolenia będzie omówienie zasad wynikających z umowy o dofinansowanie, mających wpływ na prawidłową realizację projektu. Spotkanie odbędzie się dnia 18.02.2016 r. JM Hotel, ul. Grzybowska 45, Warszawa.


Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem
http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-4-po-ir-18-02-2016-r-warszawa

Data upowszechnienia tekstu: 05.02.2016r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Marta Kopańko-Zalewska