Drukuj

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się i otrzymania wsparcia oraz omówienia zasad wynikających z dokumentacji konkursowej, mających wpływ na prawidłową realizację projektu.

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2016 r. w JM HOTEL, ul. Grzybowska 45, Warszawa.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem

http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-1-po-ir-02-03-2016r-warszawa

Data upowszechnienia tekstu: 05.02.2016r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Marta Kopańko-Zalewska