Drukuj

crepStowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka'' realizuje projekt ,,Warmińsko Mazurski Fundusz NA START'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu osoby zainteresowane mogą otrzymać pożyczkę w wysokości do 50 000 zł, na okres do 5 lat. Oprocentowanie preferencyjne pożyczki wynosi ,,0,5%''

Więcej informacji na stronie :
http://www.mikropozyczki.screp.pl/strona,8,Opis_Projektu.html

Data upowszechnienia tekstu: 19.02.2016r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Marta Kopańko-Zalewska