Drukuj

osterode

25 maja 2001 r., po prawie dwóch latach nieformalnej współpracy, na uroczystej sesji w ostródzkim zamku - Landrat Powiatu Osterode am Harz i Starosta Ostródzki podpisali międzynarodową umowę partnerską Powiatu Ostródzkiego z powiatem Osterode am Harz z Dolnej Saksonii (Niemcy).
Kontrakt zobowiązuje obie strony, między innymi, do:
  • wymiany młodzieży,
  • wymiany kulturalnej, turystycznej i sportowej,
  • wymiany samorządowców,
  • wspierania kontaktów pomiędzy mieszkańcami, oraz wspierania wszelkich inicjatyw lokalnych opartych na współpracy pomiędzy powiatami.
Celem zobowiązań jest wzajemne poznawanie kultury życia społecznego obu regionów i narodów, wymiana doświadczeń, pogłębianie znajomości językowych, które pozwalają na lepsze komunikowanie się. Przed oficjalnym podpisaniem umowy, w 2000 r., doszło między powiatami do współpracy polegającej na potwierdzeniu przez Powiat Osterode am Harz partnerstwa w projekcie modernizacji systemu ogrzewania budynku LO w Ostródzie. W wyniku tego partnerstwa powiat otrzymał Fundacji Polsko-Niemieckiej dotację na realizację projektu w wys. 125 tys. zł. Po podpisaniu umowy współpraca partnerska między różnymi grupami mieszkańców i środowiskami nabrała charakteru systematycznego i przybierała różnorodne formy.

osterode1

Obecnie, z uwagi na reformę samorządu powiatowego w Niemczech, następuje fuzja powiatów i zmiana siedziby ich władz. Po zakączeniu reformy, strony potwierdzą wolę kontynuacji partnerstwa odnowieniem umowy i powrócą do regularnych kontaktów. Powiat Osterode am Harz zostaje włączony do powiatu Getynga i tam przenoszą się jego władze samorządowe.

 

Do pobrania:
umowa partnerska - Osterode am HarzOsterode am Harz