Drukuj
herby
27 lutego 2009 r. w Wilnie, w siedzibie administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy zagranicznej pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Rejonem Wileńskim. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe kontakty oraz uzgodniono formy realizacji umowy. Współpraca Powiatu Ostródzkiego i Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpoczęła się na dwa lata przed podpisaniem umowy i polegała, m.in. na wspólnej promocji podczas targów VIVATOUR w Wilnie, czy udziale zespołów kulturalnych z Wileńszczyzny w Kaziukach Wileńskich w Ostródzie. Umowę partnerską podpisały także szkoły: ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie oraz Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Wojdatach. Delegacja samorządowa Powiatu Ostródzkiego uczestniczy corocznie w organizowanych przez Rejon Wileński polskich dożynkach w Pikieliszkach. 
 
1
1
Do pobrania:
Umowa partnerska - Rejon Wileński