krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

627 marca 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie odbyły się Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego podczas których zaprezentowało się 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz 5 placówek oświatowych. Uroczystość rozpoczął gospodarz tegorocznych Targów pani Anna Teodorowicz wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie oraz pan Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki.

1

Powiat Ostródzki po raz kolejny pozyskał środki finansowe z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na drogi powiatowe. W ramach programu zostanie przebudowana ulica powiatowa nr 3087N Śląska w Morągu za kwotę 569 tys. zł (w tym 50% to dofinansowanie z NPPDL, a 25% - udział partnera Gminy Morąg).


policjantOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia od 2008 roku ogłasza kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł". Służy on wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

6 konkurs piosenki religijnej
Dnia 12 marca 2015 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbył się X Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej pn. „SURSUM CORDA”. Organizatorem Konkursu, od 10 lat, jest Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie. Odzew ze strony szkół gimnazjalnych był imponujący, a poziom prezentowanych utworów bardzo wysoki.

 

1 bezpieczenstwo rozwagaDnia 23 marca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, podsumowano etap powiatowy XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga”, którego celem było poszerzanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: