Drukuj

frontZarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie zakończył realizację wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wilnowo-Mostkowo-Jonkowo-Gutkowo wraz z budową ciągu pieszego o długości 94 m. w miejscowości Ględy (gmina Łukta). Uroczystego otwarcia wyremontowanego odcinka dokonał Wicestarosta – Edmund Winnicki.

W/w prace trwały od maja do lipca 2016 r. i obejmowały m.in.:
• ułożenie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej jezdni o długości ok. 2 km,
• wykonanie chodnika na długości 94 mb,
• umocnienie poboczy oraz wykonanie elementów odwodnienia.

Inwestycję realizowano ze środków Powiatu Ostródzkiego i Gminy Łukta. Całkowity koszt robót wyniósł 462 012,44 zł. (302,012,44 zł. to środki Powiatu Ostródzkiego, pozostałe 160 000,00 zł. to wkład partnera - Gminy Łukta).

Źródło informacji: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Adiustacja: Błażej Banaszkiewicz
Foto: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1