Drukuj

frontUczniowie z 4 szkół powiatu ostródzkiego bedą mogli wyjechać za granicę dzięki dotacji w ramach projektu: „Budujmy swoją przyszłość! – zagraniczne staże zawodowe” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023653 finansowanego w ramach projektu systemowego: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Powiat Ostródzki otrzymał dotację w kwocie 269 862,78 PLN. Koordynatorem projektu jest p. Monika Matusiak - Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Na 3 - tygodniową praktykę zawodową do Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii będzie mogła w przyszłym roku wyjechać 26 - osobowa grupa uczniów wyłoniona w procesie rekrutacji. Pierwsza tura rekrutacji dotycząca kierunku: technik informatyk potrwa od 7 do 31 października do godz. 15.00. Wyjazdy młodzieży zaplanowano na marzec 2017 roku oraz listopad 2017 roku.

Kierunki kształcenia, których uczniowie skorzystają ze staży w przedsiębiorstwach za granicą to technik informatyk oraz technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu.
Uczestnicy projektu zdobędą certyfikaty ukończenia kursów językowych (angielskiego i hiszpańskiego) i odbycia stażu zawodowego oraz dokumentów Europass Mobilność.
Ponadto będą mieli okazję poznać kulturę i obyczaje krajów stażu podczas programu kulturalnego przygotowanego przez doświadczonych partnerów w projekcie.

Do Pobrania Dokumenty Rekrutacyjne:
Informator dla ucznia,
Formularz ucznia,
Oświadczenia,
Deklaracja,
Wzór Europejskiego CV,
Regulamin stażu.

Źródło informacji: Monika Matusiak