Drukuj

przechwytywanieWykonawca zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe (pododcinek „B”) wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej DK16” informuje, że na dzień 18.01.2017 r. zaplanowano przełożenie ruchu z drogi krajowej DK7 na jedną jezdnię nowoprojektowanej drogi ekspresowej.

Przełożenie ruchu nastąpi w miejscu obecnie istniejącego tymczasowego ronda w okolicy stacji paliw Shell (DK7 km 149+350) skąd kierowcy zostaną przekierowani na lewą nitkę nowo wybudowanej drogi ekspresowej, którą dojeżdżając do drogi objazdowej za miejscowością Górka (na wysokości zjazdu na Worniny) ponownie włączą się do ruchu w ciągu starej drogi krajowej DK7 (km 154+400). Z dniem przełożenia ruchu zostanie otwarty przejazd na osiedle Plebiscytowe ul. Olsztyńską.

W wyniku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej od istniejącego tymczasowego ronda przy Arenie Ostróda (Wylot w kierunku Warszawy) do Miejscowości Górka (DK7 km ~152+750) . Dojazd do miejscowości Górka oraz OSI będzie możliwy od strony Warszawy, przy włączeniu nowej drogi w starą drogę krajową DK7 za miejscowością Górka.
 
Źródło informacji: Krzysztof Zalewski
Autor mapy: Krzysztof Zalewski