Drukuj

frontW przeprowadzanym corocznie przez Związek Powiatów Polskich - ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów za 2016 r., Powiat Ostródzki został ponownie sklasyfikowany na V miejscu w Polsce w kategorii powiatów o wielkości od 60 do 120 tys. mieszkańców.

Tym samym utrzymaliśmy ubiegłoroczną pozycję w kategorii, w której wyróżnianych jest piętnaście pierwszych lokat. Nasz powiat plasował się w swojej kategorii kolejno na: V (za 2015 r.), IX (za 2014 r.), IX (za 2013 r.), III (za 2012 r.), V (za 2011 r.), VI (za 2010 r.), VII (za 2009 r.).

Lokaty w rankingu ogólnopolskim dawały naszemu powiatowi zawsze pierwszeństwo w tej kategorii w województwie warmińsko-mazurskim. W ostatniej edycji rankingu Powiat Ostródzki jest ponownie jedynym reprezentantem województwa w gronie piętnastu laureatów konkursu ogólnopolskiego.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów i nagród odbędzie się podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się 11-12 maja br. w Kołobrzegu.