Drukuj

logoOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 19A, 11 marca 2017 r. zorganizował VIII edycję Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, Konsultacji Psychologicznych i Fizjoterapeutycznych. W tym roku po raz pierwszy akcja zorganizowana została pod honorowym patronatem Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego.

 
 
Celem akcji było:
• zwrócenie uwagi na istotę wczesnej diagnozy
• profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju
• ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnozy
• wskazanie placówek, które mogą udzielić pomocy i wsparcia
 
Każdego roku zwiększa się liczba pacjentów i specjalistów uczestniczących w akcji. Obecnie dziesięciu specjalistów przeprowadziło bezpłatne diagnozy logopedyczne oraz udzieliło konsultacji psychologicznych i fizjoterapeutycznych dzieciom i dorosłym w wieku od pół roku do 36. roku życia. Łącznie odbyło się 121 konsultacji specjalistycznych.

VIII edycja wzbudziła duże zainteresowanie w szczególności rodzin ze środowisk wiejskich, które zgłaszały problemy dotyczące ograniczonego dostępu do specjalisty i długiego czasu oczekiwania na wizytę. Liczba zgłaszających się pacjentów jest potwierdzeniem potrzeby organizowania tego typu akcji. Dzięki nawiązywaniu współpracy przez specjalistów i instytucje, pragniemy zbudować system wzajemnej informacji i wsparcia. 
1
1
1
Koordynator akcji: Anna Gazda
Autor tekstu: Anna Gazda
Autor zdjęc: Kamila Szewczyk