Drukuj

311 Warmia i Mazury - Zdrowie życie, czysty zysk

 

 

 

 

 

Powiat Ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim świecie”. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny. Całkowity koszt projektu wynosi 221 279,10 zł, z czego dofinansowanie stanowi 85%, czyli 188 087,23 zł.

31.03.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, którą parafowali: Marszałek Województwa - Gustaw Marek Brzezin oraz Wicestarosta - Edmund Winnicki.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie zostanie podniesiona jakość oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dzieci, w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia, oprócz zajęć dla dzieci, w ramach projektu planowane jest także przeszkolenie nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych, sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych. W celu podniesienia umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w projekcie udział wezmą także rodzice dzieci.

Okres realizacji projektu: od 31.03.2017r. do 31.07.2018r.
podpisanie umowy przez wicestarostę edmunda winnickiego
ceremonia podpisania umowy na realizację projektu

 

 

 

 

Autor tekstu: Marta Kopańko-Zalewska
Autor zdjęć: Szymon Tarasewicz, Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego