Drukuj

konkursDziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm), Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 09.03.2017r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższych zadań publicznych.

 Wyniki Otwartego Konkursu Ofert


Autor informacji: Beata Stefańska