krajobraz pochylnia1 pomost

Przedstawiciele Polski oraz Czech15 lipca 2017 roku w Grunwaldzie zostało zawarte POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ pomiędzy: Stowarzyszeniem Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna (ZLOT) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Grzegorza Wojciechowskiego oraz Agencją Turystyki obszaru Czeskiego Średniogórza i Podřipska
z siedzibą w Litomierzycach reprezentowaną przez Dyrektora Luděk Jirman.

 

Treść porozumienia określa m.in. podejmowanie wspólnych działań rozwijających i upowszechniających turystykę, rozwój ruchu turystycznego swoich podregionów w obszarach swoich zainteresowań i działalności statutowej, kreowanie pozytywnego wizerunku obu organizacji.

To już drugie zagraniczne porozumienie zawarte przez ZLOT. Pierwsze zawarte zostało w listopadzie 2015 na Litwie.

1
1
1

Źródło informacji: Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: