Drukuj

Przedstawiciele Polski oraz Czech15 lipca 2017 roku w Grunwaldzie zostało zawarte POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ pomiędzy: Stowarzyszeniem Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna (ZLOT) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Grzegorza Wojciechowskiego oraz Agencją Turystyki obszaru Czeskiego Średniogórza i Podřipska
z siedzibą w Litomierzycach reprezentowaną przez Dyrektora Luděk Jirman.

 

Treść porozumienia określa m.in. podejmowanie wspólnych działań rozwijających i upowszechniających turystykę, rozwój ruchu turystycznego swoich podregionów w obszarach swoich zainteresowań i działalności statutowej, kreowanie pozytywnego wizerunku obu organizacji.

To już drugie zagraniczne porozumienie zawarte przez ZLOT. Pierwsze zawarte zostało w listopadzie 2015 na Litwie.

1
1
1

Źródło informacji: Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna