Drukuj

Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówW załączniku publikujemy treść pisma Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informującego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego ws. cofnięcia koncesji udzielonej przedsiębiorstwu Polska Energetyka Pro Sp. z O.O. z siedzibą w Warszawie na obrót energią elektryczną, w związku z podejrzeniem rażącego naruszenia warunków tej koncesji.

Załącznik