krajobraz pochylnia1 pomost

czadSKANSKA S.A. jako generalny wykonawca kontraktu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg" informuje o wprowadzeniu dwuetapowego szasowego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg w km 26+441 - 38+700.

 

 

 1. Etap I - od 16.11.2017r. - 27.11.2017r. - w powyższym okresie na odcinku Wykonawca ruch lokalny dla mieszkańców miejscowości Wilamowo, dobrocin oraz z transportem publicznym. 

 2. Etap II - od 27.11.2017r. - 15.12.2017r. - nastąpi odcinkowe i całkowite zamykanie DW519 na czas układania warstwy ścieralnej zgodnie z poniższą kolejnoscią:

 • 27.11.2017r. - 36+740 - 38+100

 • 28.11.2017r. - 35-330 - 36+740

 • 29.11.2017r. - 33+900 - 35+330

 • 30. 11.2017r. - 32+700 - 33+900

 • 01.12.2017r. - 31+400 - 32+700

 • 04.12.2017r. - 30+100 - 31+400

 • 05.12.2017r. - 28+900 - 30+100

 • 06.12.2017r. - 27+670 - 28+900

 • 07.12.2017r. - 26+441 - 27+670

Obecnie na drodze wjewódzkiej nr 519 odbywa sie ruch pojazdów przekraczających dopuszczalną masę całkowitą tj. 18 t. Prowadzenie robót przy obecnym natężeniu ruchu znacznie spowalnia tępo prac, stwarza zagrożenie dla pracowników, powoduje liczne uszczkodzenia robót wykonanych. 
Wykonawca przekieruje ruch z drogi wojewódzkiej nr 519 zgodznie z projektem organizacji ruchu na czas robót. 

mapa objazdu

 

 

 Autor ifnormacji: Artur Olender, kierownik budowy

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: