Drukuj

nowy obrazWśród ostródzkich techników uczniowie „Staszica” osiągnęli w tym roku najwyższą zdawalność egzaminu maturalnego – 70%. Nie jest to niespodzianka, ponieważ już w roku poprzednim, młodzież udowodniła swoimi wynikami, że jest wyjątkowa. Każdy rok szkolny to czas ciężkiej i wytężonej pracy zarówno uczniów/słuchaczy jak i nauczycieli. To się zawsze opłaca! Wyniki matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie są tego najlepszym dowodem.

 
Wyniki tzw. egzaminów zawodowych są równie imponujące. W zawodach: technik mechanik, technik usług fryzjerskich, sprzedawca, kucharz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych zdawalność w 2016 r. wyniosła 100%! Podobnie było i w tym roku, tylko 4 osobom z wymienionych zawodów nie udało się przejść wymaganego progu zdawalności. Dobre przygotowanie absolwentów procentuje! Jak wynika z badań ich losów, ok. 70% absolwentów „Staszica” podjęło pracę lub/i kontynuuje naukę. Absolwenci technikum z powodzeniem kontynuują naukę na politechnikach oraz innych wyższych uczelniach technicznych. Szkoła od ponad 70 lat kształci w zawodach i jak dowodzą wyniki i badania - robi to ZAWODOWO!!! Gratulujemy i dziękujemy!
 
Info: Anna Teodorowicz
Foto: ZSZ im. St. Staszica i CKU
Adjustacja: H. Kropidłowski