Drukuj

frontDzięki staraniom Zarządu Szpitala Laboratorium Analityczne PZOZ w Ostródzie zostało wyposażone w nowoczesny Laboratoryjny System Informatyczny (LSI). System łączy laboratorium z oddziałami szpitalnymi (zleceniodawcami) oraz stwarza możliwość lepszej współpracy z gabinetami Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Ostródzie (partnerami zewnętrznymi). LSI umożliwia korzystanie z modułów obsługi laboratorium - nadzoru nad jakością badań oraz sprawnego rozliczana i raportowania wykonanych badań. Oprogramowanie pozwala również na kontrolę i nadzór pracy w krwiolecznictwie, spełniające wymogi prawne w transfuzjologii serologicznej.

Zmiany w organizacji Laboratorium Analitycznego PZOZ W Ostródzie S.A. dotyczą również nowego wyposażenia aparaturowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zakupiono nowoczesną aparaturę zapewniającą obsługę pacjentów w obszarze biochemii klinicznej, panelu kardiologicznego, analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, immunologii oraz serologii transfuzjologicznej. Dzięki kompleksowości przeprowadzonego postępowania uzyskano, niższe niż w latach ubiegłych ceny zaopatrzeniowe, co pozwoli na obniżenie kosztów wykonywania badań. Dzięki takiemu działaniu zaoszczędzone środki przeznaczono na dodatkowe 8 stanowisk komputerowych z komputerami All in One, z pojemnymi dyskami SSD, skanerami kodów kreskowych oraz drukarkami.

Dobre wyposażenie laboratorium, wysoka jakość odczynników uznanych światowych marek, wysokie zaangażowanie kadry pracowników laboratorium pozwoliło nam uzyskać wysoką pozycję potwierdzoną stosownymi certyfikatami w kontroli jakości badań prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości W Diagnostyce Laboratoryjnej.
 
Źródło informacji: PZOZ w Ostródzie S.A.
Adiustacja: Henryk Kropidłowski
Zdjęcia: Błażej Banaszkiewicz
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1