Drukuj

frontoweDnia 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie odbył się odbiór 20 osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakup autobusu był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość całkowita nowego pojazdu wyniosła 289 050,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków PFRON 187 600,00 zł. Pozostała kwota, to wkład samorządu powiatowego w realizację projektu. Środki na realizację zadania Powiat Ostródzki otrzymał w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze likwidacji barier transportowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szymanowie jest placówką położoną na terenie wiejskim. Do ośrodka przyjmowani są uczniowie bez określonego obwodu szkolnego. W placówce przebywają dzieci i młodzież z całego terenu powiatu ostródzkiego oraz gmin powiatów: elbląskiego, olsztyńskiego, braniewskiego, iławskiego i lidzbarskiego. Ośrodek posiada bardzo nowoczesną bazę umożliwiającą profesjonalną pracę z osobami niepełnosprawnymi w zakresie edukacji, rehabilitacji i terapii. Od roku 2008, w ramach wczesnego wspomagania, prowadzi kompleksową pomoc dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku 0 - 7 lat. Ośrodek położony na terenie wiejskim pozbawiony jest rozwiniętej sieci komunikacji publicznej.Chcąc zapewnić dzieciom o specjalnych potrzebach możliwość korzystania z zajęć edukacyjnych i specjalistycznych SOSW prowadzi dowożenie uczniów do szkoły od 13 lat. Posiada w tym zakresie duże doświadczenie i praktykę. Dzięki możliwości dowożenia zapewniamy niepełnosprawnym dzieciom możliwość codziennego korzystania ze specjalistycznej pomocy, edukacji, rehabilitacji, terapii i powrót po zajęciach do domu rodzinnego. Ma to nieoceniony wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny szczególnie małego dziecka. Z każdym rokiem ośrodek zwiększa obszar działania i przyjmuje do placówki kolejne niepełnosprawne dzieci w tym także w ramach wychowania przedszkolnego. Obecnie w Ośrodku przebywa 205 uczniów (w tym 18 osób porusza się na wózkach inwalidzkich), dodatkowo dowożone są dzieci i ich rodzice na zajęcia wczesnego wspomagania.
 
Zakup nowego 20 – osobowego autobusu rozwiąże wiele problemów:
  • pozwoli na przewóz większej liczby uczniów,
  • skróci czas przejazdów,
  • zwiększy bezpieczeństwo przewozów uczniów,
  • zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów,
  • umożliwi dowóz większej liczby dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami na zajęcia prowadzone w placówce w ramach wczesnego wspomagania,
  • umożliwi częstsze wyjazdy na wycieczki, spotkania integracyjne, zawody, konkursy itp.,
  • ułatwi dowóz osób niepełnosprawnych z poza placówki na zajęcia rehabilitacji i hipoterapii.
Data: 17.04.2018 r.
Autor: Piotr Szerszeń
 
3
3